Fotboll i Finland på svenska: berättelser från början av 1900-talet

Katarzyna Herd

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

27 Downloads (Pure)

Abstract

I den här artikeln kommer jag att skildra hur man skrev om och hur man berättade om fotboll i Finland under fotbollens etableringsperiod. Syftet är att visa på vilken sorts betydelse och funktion fotbollen tillskrevs under etablerandet av sporten i Svenskfinland. Tidsspannet som behandlas är mellan 1880-talet och 1930-talet.
Jag kommer att fokusera på svenskspråkiga berättelser från finlandssvenska tidningar. Det finns en del skrivet om finsk idrott och finlandssvensk idrott, men ingen studie om tidiga berättelser om fotboll från den allmänna pressen. Mitt fokus är på användningen av en då ganska ny idrott – fotboll. I andra ord, den röda tråden i artikeln är att presentera och analysera hur en ny idrott etablerade sig genom att analysera berättelser i media.
Original languageSwedish
Pages (from-to)101-121
Journal Idrott, historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift
Volume2021
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this