Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

Sven-Erik Klinkmann (Editor), Blanka Henriksson (Editor), Andreas Häger (Editor)

Research output: Book/Journal/ReportEdited Book/Edited JournalScientificpeer-review

Abstract

Vad är det svenska i Finland? Finns det en normativ finlandssvenskhet? I Föreställda finlandssvenskheter undersöker åtta författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi hur det finlandssvenska gestaltas i tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Gemensamt för analyserna är synen på begreppet makt och det intersektionella perspektivet, där kategorier som kön, klass och etnicitet möts.Författarna visar hur debatter som till synes handlar om till exempel spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i österbotten, utvecklas till argumentation kring språklig och regional identitet. Debatterna kan också ses som strategier för finlandssvenskarna att hantera sin minoritetsställning. Ett exempel är finlandssvenska organisationer som i politiska sammanhang profilerar sig som toleranta för att skapa en positiv bild av sig själva och finlandssvenskarna.
Original languageSwedish
PublisherSvenska litteratursällskapet i Finland
ISBN (Print)978-951-583-364-8
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeC2 Edited work

Keywords

  • Cultural identity
  • Minority language
  • Språklig identitet
  • coping strategies/methods
  • identity

Cite this