Engineered neutrophil-derived exosome-like vesicles for targeted cancer therapy

Jiahui Zhang, Cheng Ji, Hongbo Zhang, Hui Shi, Fei Mao, Hui Qian, Wenrong Xu, Dongqing Wang, Jianming Pan, Xinjian Fang, Hélder A. Santos, Xu Zhang

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

121 Citations (Scopus)
18 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results