Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus

Jorma Sipilä, Eva Österbacka

Research output: Book/Journal/ReportCommissioned reportProfessional

11 Downloads (Pure)

Abstract

Finansministeriet kallade professor emeritus Jorma Sipilä och professor Eva Österbacka som utredare för att klarlägga i vilken utsträckning det är motiverat att behandla tjänster som stödjer familjer och barn som investeringar, i vilka satsningar görs för att man ska kunna undvika ännu större offentliga kostnader för korrigerande åtgärder.
I Finland har man genom olika program och lagstiftning strävat efter att förstärka de förebyggande åtgärderna för att minska antalet omhändertaganden och anstaltsplaceringar. Men utvecklingen har gått i motsatt riktning: de tunga åtgärderna ökar fortsättningsvis. De flesta bland barn och unga mår bra, men allt fler gör det inte. Samhällets krav ökar, men förutsättningarna för att klara sig gör det inte.
Undersökningar om kostnadseffekter av politiska åtgärder visar ett internationellt uppsving. I Finland samlar man in väldigt lite information om barns och ungas problem och deras hantering och det är besvärligt att använda informationen. Det skulle därför behövas ett nationellt undersökningsprogram som stöd för en välgrundad politik.
Enligt internationella undersökningar ger åtgärder för förebyggande av problem hos barn och unga nästan alltid goda effekter och ekonomisk lönsamhet. Vid granskning av förebyggande åtgärder lyfter man speciellt fram stöd av barns skolfärdigheter. Inom småbarnsfostran är kostnadseffekterna betydande, speciellt i fråga om mindrebemedlade familjer.

Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherJuvenes print
Number of pages76
ISBN (Electronic) 978-952-251-451-6
ISBN (Print)978- 952-251-450-9
Publication statusPublished - Nov 2013
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameValtionvarainministeriön julkaisuja
No.11/2013
ISSN (Print)1459-3394
ISSN (Electronic)1797-9714

Cite this