En korrupt personlighet? - En studie av Big Five-personlighetsdragens samband med korruptionstolerans

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

23 Downloads (Pure)

Abstract

Tidigare forskning har påvisat samband mellan vissa grundläggande personlighetsdrag tillhörandes den väletablerade femfaktormodellen (the Big Five) och korruptionstolerans, operationaliserat med relativt enkla mått som huvudsakligen omfattar tagande av mutor. Denna studie tittar närmare på dessa samband med hjälp av ett mer sofistikerat mått på korruptionstolerans som omfattar ett betydligt bredare spektrum av mer eller mindre korrupta handlingar. Resultaten från de empiriska analyserna, som omfattar över 2000 finlandssvenskar, stöder konklusionerna från tidigare studier om att det är främst Samvetsgrannhet (Conscientiousness) och Samstämmighet (Agreeableness) som har signifikanta negativa samband med korruptionstolerans. Av dessa två karaktärsdrag är det främst Samvetsgrannhet som har en negativ association med så gott som alla enskilda korruptionsscenarier, medan Samstämmighet är främst associerad med de scenarier där de etiska riktlinjerna är otydligare.
Original languageSwedish
Pages (from-to)867-897
Number of pages31
JournalStatsvetenskaplig Tidskrift
Volume124
Issue number4
Publication statusPublished - 11 Jan 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this