En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer: Två forskningsansatser inom Open Access

Mikael Laakso, Yrsa Neuman

Research output: Contribution to journalArticleScientific

9 Downloads (Pure)

Abstract

Det finns godamöjligheter att undersöka olika open access-relevanta aspekter av filosofernaspublikationskultur. Ett sätt är att, som Laakso & Polonioli (2018) gjort ometikforskare, samla bibliometrisk information på olika sätt och sammanställaden för att få en bild av läget. Ett annat sätt, som Neuman & Laakso (2017)tillämpat, är att genom enkäter ta reda på dels vilka värderingar forskarna harnär det gäller publikationskanaler och –former, dels hur insatta de är i denstora förändring som är på gång men också hur den kontext de arbetar inom serut, t.ex. hur bra utbudet på kvalitativa open access-tidskrifter egentligen är ochhur bra pejl forskarna har på det.

I den här textenvill vi försöka ge en bild av läget inom filosofin utgående från dessaforskningsinsatser,  i ljuset av tanken attmålet med forskningsartiklar och andra texter är att nå ut: hur bra klararfilosoferna sig och vad borde de göra bättre, förutsatt att open access är ettgiltigt krav på i stort sett all forskningspublicering?

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)
JournalFilosofisk Tidskrift
Issue number2
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeB1 Article in a scientific magazine

Keywords

  • Scholarly communication
  • Open Access
  • Philosophy
  • Academic publishing

Cite this