Elvis, Muminmuggar och andra ting: Den passionerade samlaren

Lena Marander-Eklund, Johan Bergman

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

I denna artikelkommer vi med utgångspunkt i tre exempel diskutera vad som kännetecknar ett passioneratsamlande med fokus på ordinära och vanliga föremål. Vanlighetkan förstås som det enkla, vardagliga och det bekanta och som säger mycket om människansrelation till omvärlden (Ehn & Löfgren 2012). Det är alltså inte fråga omsamlande av konst, antikviteter eller något som är svårt eller alltför dyrt attinförskaffa. Den passionerade samlaren ska här förstås som en typfigurmed stereotypa drag som sammanfattar och förenklar praktiken ifråga (jfr Strandén2010: 282ff). De tre exempel som vi studerar är samlande av föremål knutnakring Elvis Presley, samlande av Muminmuggar och samlare och samlingar sompresenteras i den brittiska tidskriften Thesimple things (2013–2015). Dessa exempel är väldigt olika och ska endast förståssom tre nedslag i temat. Analysen baseras på olika typer av material: enintervju med en man vars hem är fyllt med Elvis-föremål, frågelistsvar ochwebb-diskussioner i samband med nyhetsartiklar om samlande av Muminmuggar samttidskriftsmaterial. Frågor som intresserar oss är hur människor berättar omsina samlingar och vad som kännetecknar samlandet. Artikeln är en första ansatsi ämnet och ska inte ses som en uttömmande analys utan som en ingång i möjligatolkningar.

Original languageSwedish
Article number2
Pages (from-to)17–26
Number of pages9
JournalKulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
Issue number1
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • Kulturanalys

Cite this