"Du skämmer ut mig i mina vänners ögon". Om en ung kvinnas sexuella handlingsutrymme på 1980-talet

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

12 Downloads (Pure)

Abstract

Syftet i denna artikel är att analyserahur den sexuella frigörelsen tar sig uttryck i Agnes berättelse om föräldrarnasövervakning av hennes sexuella handlingsutrymme. Analysen bygger på en intervju som är gjord med Agnes som var ung på 1980-talet. Centrala frågor är: Har denyngre och den äldre generationen anammat den sexuella frigörelsen på sammasätt? Hur mycket av skammen, det nedtystade och det dolda finns kvar i relationentill sex då hon tänker tillbaka och berättar om sin ungdomstid? Jag kommer att studeraom och i så fall på vilket sätt, en föräldrageneration och en yngre generation upplevdedenna reglering av sex på ett likartat sätt i relation till skam. Generation,makt, skam och heder är av denna orsak centrala kategorier och teoretiska begreppi artikeln.  

Original languageSwedish
Pages (from-to)213–238
JournalBudkavlen
Volume97
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • cultural analysis

Cite this