Det självklara i Tage Kurténs tänkande. En tillämpning av Anders Nygrens filosofiska och teologiska ansatser

Fredrik Portin

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)465–478
JournalTeologinen Aikakauskirja
Issue number5-6
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this