"Det hänger på ett hår". Praktiker, moral och varuflöden i handeln med människohår i Finland 1870-1900

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2 Citations (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Search results