Demokratins förutsättningar vid staters självständighet. En studie om politiska regimer i nybildade stater.

Sarah Lehtinen

  Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisMonograph

  Abstract

  Varför inrättar nya stater olika former av politiska regimer vid tidpunkten för sin självständighet? Av de 130 stater som har bildats under åren 1946–2008 inrättade 39 procent demokratisk regim, medan 61 procent inrättade diktatorisk regim vid tidpunkten för självständighet. Den här avhandlingen identifierar förklaringar till denna variation hos de nybildade staterna. Med en omfattande undersökning där en uppsättning av hypoteser prövas på 128 nybildade stater under tidsperioden 1946–2008 utvecklas en empirisk modell. Enligt modellen är det tre förhållanden som i stor utsträckning förklarar varför nybildade stater inrättar olika former av politiska regimer: muslimsk dominans, subregional diffusion och antal år som brittisk koloni direkt före självständigheten. Med dessa resultat ges empiriska bidrag som ökar vår kunskap om vilka förhållanden som främjar inrättandet av demokratisk regim i nybildade stater.

  Trots att majoriteten av dagens stater har bildats sedan 1946, och de politiska regimer som har inrättats vid dessa staters självständighet har påverkat såväl den globala utvecklingen som den politiska utvecklingen inom stater, finns det förvånansvärt få studier om nybildade stater. Med sitt upplägg presenterar avhandlingen därmed teoretiska resonemang och empiriska resultat om fenomen som har påverkat samhällsutvecklingen men som sällan har studerats tidigare. Till skillnad från tidigare studier som främst har fokuserat på politiska regimers förändring, stabilitet eller konsolidering, analyserar avhandlingen inrättandet av politiska regimer, vilket sätter politiska regimer i nytt perspektiv. Bland annat framkommer det att traditionella föreställningar om vilka förhållanden som formar politiska regimer inte alltid har betydelse för nybildade stater. Avhandlingen ger därför inte enbart bidrag som ökar vår kunskap om nybildade stater, utan bidrag som också har relevans för forskning om demokratisering och demokratisk diffusion.

  Original languageUndefined/Unknown
  Publisher
  Print ISBNs978-951-765-764-8
  Electronic ISBNs978-951-765-765-5
  Publication statusPublished - 2014
  MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

  Cite this