Delaktighet som hälsobringande nytta: En studie ur ett vårdvetenskapligt hälsoperspektiv

Anna-Greta Olsio-Tuisku

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

I denna vårdvetenskapliga studie är forskningsintresset inriktat på förståelsen av meningsinnehåll i begreppen delaktighet och nytta i relation till begreppet hälsa och hälsofrämjande vård. Förståelsen av begreppen delaktighet och nytta utforskas genom en teoretisk studie som innefattar ontologisk begreppsbestämning och en empirisk studie med två patientgrupper som varit deltagare i 50-årshälsoundersökning och Botnia-undersökningen. Studien visar att människans förmåga att förnimma näring i delaktigheten stärker hälsans bärkraft och människans hälsokapital. Det är i människans egen vårdande livs- och hälsoprocesser som hälsonytta alstras.
Original languageSwedish
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Näsman, Yvonne, Supervisor
Award date12 Oct 2020
Place of PublicationÅbo
Edition1
Publisher
Print ISBNs978-951-765-972-7
Electronic ISBNs978-951-765-973-4
Publication statusPublished - 9 Oct 2020
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Cite this