Contextualizing, mirroring, widening and aestheticizing: Upper secondary teachers’ approaches to Pajtim Statovci’s novel My Cat Yugoslavia

Heidi Höglund, Anna Nordenstam, Dag Skarstein, Ria Heilä-Ylikallio

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Pajtim Statovcis Min katt Jugoslavien är en av de mest uppmärksammade debutromanerna i Finland under 2010-talet. Dess mångtydighet, särskilt vad gäller symboliska och metaforiska tolkningsmöjligheter, har förundrat och fascinerat läsare både i Norden och internationellt. Romanens komplexitet gör den intressant såväl litterärt som litteraturdidaktiskt sett. Inom den nordiska
litteraturdidaktiska forskningen har det de senaste åren vuxit ett intresse för att studera litteraturarbete med komplexa, litterära texter. Med utgångpunkt i begreppen kunskapsfält (Aase, 2005) och uafgørlighed (Johansen, 2018) utforskar och diskuterar vi i artikeln vilka litteraturdidaktiska överväganden en grupp gymnasielärare gör i samtal om romanen när deras avsikt är att använda
romanen i litteraturundervisningen. Det empiriska materialet består av inspelade samtal mellan fyra finlandssvenska gymnasielärare. Analysen visar hur lärarnas litteraturdidaktiska överväganden utmynnar i en rad olika infallsvinklar på romanen, allt från att kontextualisera till att spegla, vidga och estetisera den litterära texten.
Translated title of the contributionContextualizing, mirroring, widening and aestheticizing: Upper secondary teachers’ approaches to Pajtim Statovci’s novel My Cat Yugoslavia
Original languageSwedish
Pages (from-to)74–90
JournalNordic Journal of Literacy Research
DOIs
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • literature education
  • literary teaching

Cite this