Blivande barnträdgårdslärare på väg ut i arbetslivet: En studie av vad studerande prioriterar i det kommande pedagogiska arbetet med barn

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Idag avlägger barträdgårdslärarstuderande en pedagogiekandidat examen för att få en formell behörighet och kunna arbeta som pedagogisk ledare i daghem och förskola. Syftet med denna artikel är att synliggöra blivande barnträdgårdslärares tankar om det kommande pedagogiska arbetet med barn. Datamaterialet har samlats in genom enkäter och halvstrukturerade intervjuer med de blivande barnträdgårdslärarna under slutskedet av sina studier. Studiens teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i olika delar som beskriver professionell kompetens. Dessa delar kan ses i det direkta yrkesutövandet och de har avgörande betydelse för hur vi definierar, analyserar och värderar en yrkesgrupps kompetens. Resultaten presenteras i kvalitativt skilda beskrivningskategorier och det innebär att studien har en fenomenologisk ansats.  

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationForskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
EditorsEva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
PublisherÅbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Pages91–108
ISBN (Electronic)978-952-12-3280-0
ISBN (Print)978-952-12-3279-4
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Cite this