Blicken från norr – Nathanael Gerhard af Schultén och fregatten Dianas expedition till Medelhavet 1786–1787

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

20 Downloads (Pure)

Abstract

Vetenskapsmannen Nathanael Gerhard af Schultén (1750–1825) deltog på endiplomatisk expedition ombord på kungliga örlogsfregatten Diana 1786–1787 och besökte i detta sammanhang Gibraltar, Marockooch Italien. Genom att relatera Schulténs självbiografiska Levnadsteckning och delar av hans personliga brevväxling tillforskning kring europeiska uppfattningar om Nordafrika kan vi undersöka afSchulténs roll i skapandet och spridandet av kunskap om Marocko ochmedelhavsområdet. Artikeln tar även fasta på det intresse för sultanatetMarocko som uttrycktes av såväl Schulténs vänskapskrets som av grundaren förUppfostringssällskapet i Stockholm, Carl Christoffer Gjörwell. Utgående fråndet knappa källmaterial som har bevarats kan man härleda att Schultén, iegenskap av en representant för en utbildad elit, bidrog till att skapa ochuppehålla en bild av Nordafrika som väsensskilt från Medelhavets norra kustområden.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)9–20
JournalAuraica: Scripta A Societate Porthan Edita
Volume1
Issue number9
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • 18th century
  • Sweden
  • North Africa
  • Italy
  • History of science

Cite this