Biförpliktelser vid köp - dolda vänner i nordisk och internationell köprätt

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

59 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Pages (from-to)285-312
Number of pages28
JournalTidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Issue number3/2020
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this