Barnets bästa i politikens främsta rum: Finlands riksdags debatt om assisterad befruktning

Lise Kanckos

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Doktorsavhandlingen analyserar jämställdhetsargument och religiösa argument i Finlands riksdagsdebatter om assisterad befruktning i början av 2000-talet och samvetsfrågor i politiken. I avhandlingen analyseras hur riksdagsledamöter diskuterade värden och moraliska problem, särskilt familjevärden, föräldraskap, jämlikhet och barnets bästa. Könscellsdonatorers anonymitet, surrogatmoderskap samt lesbiska pars och ensamstående kvinnors tillgång till assisterad befruktning var tre centrala debattfrågor. Genom retorik- och diskursanalys studerar Kanckos hur riksdagsdebatten blev en värdediskussion. Hon analyserar ur ett religionssociologiskt perspektiv vilka värden som blev viktiga och diskuterar hur religionen kan få ökad synlighet i ett postsekulärt samhälle. Retorik- och diskursanalys av religiösa argument och hänvisning till övertygelse ges mycket uppmärksamhet i studien.

Original languageUndefined/Unknown
Publisher
Print ISBNs978-951-765-652-8
Electronic ISBNs978-951-765-653-5
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Keywords

  • assisted reproduction
  • Finland
  • religionssociologi
  • Parliament
  • eduskunta
  • Religion in Finland

Cite this