Att tänka med posthumanistisk bildningsteori i virtuella lärmiljöer: Etiska relationer och kommunikation

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

179 Downloads (Pure)

Abstract

Studien föreslår att etiska sammanflätningar förstås som icke-hierarkiska intra-aktioner mellan agentiska människor, kommunikationsformer, känslor och virtuella lärmiljöer. Dylika intra-aktioner är önskvärda för etiska relationer men inte självklara. Kursdeltagare har olika förutsättningar för att intra-agera i en virtuell lärmiljö. Etiska relationer (om)skapades genom respektfull och dynamisk kommunikation i olika riktningar mellan de mänskliga, känslomässiga och materiella agenterna. Etiska relationer skapades intressant nog också mellan inläggen, alltså medan deltagarna tålmodigt väntade in varandras inlägg. Genom studien öppnas nya frågor upp om den data som deltagarna potentiellt skapar genom kommunikation (chattar) i andra virtuella miljöer (sociala medier) som kan användas, kontrolleras och säljas av företag. Andra frågor rör deltagares frånvaro vid samarbete och möjligheter att plagiera inlägg i öppna diskussionsforum och hur detta behöver beaktas i kursdesigner framöver. Studien föreslår att virtuellt samarbete kan (om)skapa etiska sammanflätningar och utvidga och utmana posthumanistiska bildningsprocesser när etiska, kommunikativa, känslomässiga och materiella relationer beaktas.
Original languageSwedish
Pages (from-to)7-33
JournalFinsk Tidskrift
Issue number5
Publication statusPublished - 1 Oct 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this