Att leva rätt och dö saligt. Sions Missionstidnings nekrologer som utformare av kollektivets minne åren 1935-2014

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

25 Downloads (Pure)

Abstract

I artikeln beskrivs historiebruket inom den svenskspråkiga österbottniska Rauhan Sana-riktningen. I forskningen som tar sin avstamp i de tyska forskarna Aleida och Jan Assmans forskning om kollektivt minne påvisas att nekrologerna i Sions Missionstidning innehade en central roll i skapandet och upprätthållandet av de svenskspråkiga laestadianernas kollektiva minne. De fungerade som kommunikativt medel för historiebruket inom rörelsen. I nekrologerna beskrevs det goda livet och den goda döden enligt det laestadianska traditionsinnehållet under olika epoker av undersökningsperioden.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)167–194
JournalStudies on religion and memory
Volume3
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • Cultural memory

Cite this