Att känna sig obekväm men amma ändå: Problematiska känslor och kroppar i berättelser om offentlig amning

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

48 Downloads (Pure)

Abstract

Dennaartikel handlar om problem och strategier som aktiveras då den ammande kroppenrör sig i offentligheten. Syftet har varit att genom känslan av att varaobekväm undersöka vilka problem kroppen stöter på och vad känslorna gör medkroppen. Detta har gjorts genom en kulturanalytisk närläsning av fem intervjueroch ett kommentarsfält till en artikel om offentlig amning som publicerades påSvenska Yles hemsidor sommaren 2017.

Känslanav att vara obekväm hindrar inte informanterna från att amma offentligt, menkänslorna gör att kroppen rör sig i rummet på ett förändrat sätt. Via känslornareglerar informanterna sina kroppar. Strategier för att göra amningen såosynlig som möjligt används, vilket kan innebära att vända sig bort elleranvända sig av speciella kläder eller sjalar, eller gå till ett annat rum föratt amma. Känslor som rädsla, äckel, pinsamhet, skam och smärta är allakopplade till känslan av att vara obekväm.

Problemenhandlar om bröstets sexuella konnotationer och det är viktigt för informanternaatt inte uppfattas som sexuella när de ammar. Eftersom bröstet vanligtvisförknippas med sexualitet och män förutsätts bli attraherade av kvinnobröstuppstår ett problem. Andra problem handlar om att göra andra människorobekväma, eller att bli utpekad när de ammar i form av att få negativakommentarer. Kroppen kunde vara problematisk, i synnerhet bröstmjölken somkunde ge fläckar på skjortan eller skvätta omkring. Att bryta mot amningsnormenkunde också innebära problem för informanterna, till exempel genom att amma ettäldre barn.

Original languageSwedish
Pages (from-to)65–92
JournalBudkavlen
Volume98
DOIs
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • emotion
  • breastfeeding
  • Motherhood
  • Interviews
  • Body

Cite this