Att dansa med de(t) skeva: Erotiska möten mellan människa och väsen i finlandssvenska folksägner

Catarina Harjunen

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

I avhandligen undersöks finlandssvenska folksägner där ett erotiskt möte sker mellan människa och naturväsen. Frågor som ställs kretsar kring normalitet ifråga om sexualitet. Vad är normalt? Varför är det normalt? Hur märks det normala? Vad händer när någonting är onormalt?Dessa frågor besvarades genom användningen av queerteoretiska och posthumanistiska teorier. Grundprincipen är ett ifrågasättande av det som anses vara normalt, av problematisering av människan som överordnad andra arter och att människan skulle gå att placera i olika på förhand bestämda fack med hierarkisk ordning.I avhandlingen ses naturväsen som en sällskapsart till människan. Sällskapsart avser ett posthumanistiskt sätt att se på mellanartsliga relationer. Samexistens och påverkan är nyckelord i mellanartsrelationen. I berättad form påverkar väsendena och människan varandra, men fortfarande påverkas människans kulturella uttrycksformer av äldre föreställningar om väsen.Analysen är uppbyggd kring en samhällelig förväntan om hur mänskliga relationer i bondesamhället skulle skapas: först skulle ett möte ske, därefter skulle parterna uppvakta varandra, sedan skulle de gifta sig och allra sist skulle de få barn. Mot denna struktur visar sägnerna att samhällets normer påverkar sällskapsartsrelationen och hindrar den från att fungera. I de få fall där människor och väsen tycks kunna leva tillsammans är det äktenskapet som får det att fungera. I äktenskapet förenas det kvinnliga och manliga under en patriarkal genusordning som fungerar anpassande.Sägnerna kan tolkas som ett sätt att uttrycka skeva eller okonventionella begär. Normalitet framträder som någonting som konstrueras kulturellt, socialt och historiskt. Föreställningar om natur och kultur är i sägnerna sammankopplade till föreställningar om manlig och kvinnlig sexualitet vilket försvårar relationer. Samtidigt kan sägnerna sägas uttrycka en önskan om att få leva fri från samhällets krav på normalitet.

Original languageSwedish
Publisher
Print ISBNs978-951-765-967-3
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Keywords

  • Queerteori
  • Folklore
  • Folk legends
  • Folksägner
  • Folkloristik
  • Posthumanism
  • övernaturliga väsen
  • Feminism
  • Queer theory
  • Folkloristics

Cite this