Armeijakokemusten jatkuvuuksia. Kertomuksia asevelvollisuudesta Suomessa 1890-luvulta 1930-luvulle

Anders Ahlbäck, Teemu Tallberg (Editor), Anni Ojajärvi (Editor), Tiia Laukkanen (Editor)

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

13 Downloads (Pure)

Abstract

Millä tavalla suomalaisten asevelvollisten kokemukset sotilaspalveluksestaan erosivat toisistaan ennen itsenäisyyttä ja sen jälkeen? Kun verrataan kuvauksia asevelvollisten arjesta 1800-luvun loppupuolella ja maailmansotien välisenä aikana, voidaan nähdä huomattavia yhtäläisyyksiä ja kerrontatapojen jatkuvuuksia. Monet näistä liittyvät tavalla tai toisella käsityksiin mieheydestä ja mieheksi kasvamisesta.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)21–47
JournalNuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja
Issue number122
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this