Arbetsförmåga, arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang hos medelålders hemvårdare

Stina Wallin, Auvo Rauhala, Anncristine Fjellman-Wiklund, Lisbeth Fagerström

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Syftet var att undersöka sambandet mellan arbetsförmåga, arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang hos medelålders hemvårdare. Ett delmål var att undersöka om det finns skillnader mellan olika åldersgrupper och hemvårdare med bra respektive dålig arbetsförmåga. En enkät innehållande Arbetsförmågeindex, Occupational Self-Efficacy Scale och Utrecht Work Engagement Scale sändes 2018 till 45 år och äldre hemvårdare i en region i västra Finland. Totalt 234 hemvårdare besvarade enkäten (svarsprocent 51%). Resultatet visade signifikanta samband mellan arbetsförmåga och arbetsrelaterad self-efficacy (r= ,356, p<0,001, n=234), mellan arbetsförmåga och arbetsengagemang (r= ,440, p<0,001, n=234) och mellan arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang (r= ,354, p<0,001, n=234). Hemvårdare med bättre arbetsförmåga hade signifikant bättre arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang. Resultaten indikerar att arbetsrelaterad self-efficacy och arbetsengagemang kan ha en positiv effekt på arbetsförmågan hos medelålders hemvårdare.
Original languageSwedish
Pages (from-to)67-75
Number of pages9
JournalHoitotiede
Volume32 suppl
Publication statusPublished - 9 Oct 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this