Adolescents’ and young adults’ experiences of loneliness and their thoughts about its alleviation

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

28 Downloads (Pure)

Abstract

Samhället har genomgått stora förändringar under det senaste årtiondet, vilket innebär att ungas upplevelser av ensamhet borde undersökas vidare. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som bidrar till upplevelsen av ensamhet och att ta reda på hur ensamhet kan lindras. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med elva (n=11) finländska ungdomar i åldrarna 17-28. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Två huvudkategorier och sex underkategorier uppstod. Huvudkategorierna som uppstod var: riskfaktorer för ensamhet och olika sätt att lindra ensamhet. Riskfaktorerna för ofrivillig ensamhet var sociala övergångar, isolation, ingen att kontakta, gruppskillnader, sociala förväntningar, se andra sällskap, illamående, negativa emotioner, tidigare destruktiva upplevelser och en negativ självbild. Preventiva metoder, effektiva försvarsmekanismer samt tertiära metoder beskrivs och diskuteras. Riskfaktorer bör identifieras i syfte att kunna bemöta ofrivillig ensamhet bland ungdomar effektivt
Translated title of the contributionUnga och unga vuxnas upplevelser av ensamhet och deras tankar om hur den lindras
Original languageEnglish
Title of host publicationAdolescents’ and young adults’ experiences of loneliness and their thoughts about its alleviation
Volume26
Edition1
DOIs
Publication statusPublished - 5 Apr 2021
MoE publication typeO2 Other
EventCCY The 3rd International Conference on Children & Youth 2021: Children and Youth in an Uncertain and Unsettled World - Sri Lanka, Sri Lanka
Duration: 29 Jul 202130 Jul 2021

Conference

ConferenceCCY The 3rd International Conference on Children & Youth 2021
Country/TerritorySri Lanka
Period29/07/2130/07/21

Cite this