Accumbal adenosine A2A receptors enhance cognitive flexibility by facilitating strategy shifting

Jianhong Zhou, Beibei Wu, Xiangxiang Lin, Yuwei Dai, Tingting Li, Wu Zheng, Wei Guo, Sergii Vakal, Xingjun Chen, Jiang Fan Chen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Accumbal adenosine A<sub>2A</sub> receptors enhance cognitive flexibility by facilitating strategy shifting'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences