Virum-projektet

Project Details

Description

Virum-projektet leddes av Ralph-Johan Back vid Åbo Akademi och var finansierat av Svenska kulturfonden. Syftet med projektet var att skapa en virtuell omgivning för den svenskspråkig gymnasieundervisningen i Finland. Målgruppen var finlandssvenska gymnasiestuderande och -lärare.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1428/02/17

Collaborative partners