Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

  • Nordberg, Kenneth (Principal Investigator)

Project Details

Layman's description

Projektet tar fram modeller för vattenbalans i avrinningsområden i Österbotten (Toby å) och Västerbotten (Hertsångerälven). Regionalvetenskap leder den samhällsvetenskapliga delen av projektet, där begreppet ekosystemtjänster är i centrum. Klimatförändringen ökar risken för skyfall och perioder av torka i framtiden, vilket ställer nya krav på att reglera avrinningen. Samhällets samlade kapacitet till omställning i sådana frågor inkluderar allt från myndigheters agerande till hur skogsägare, jordbrukare och bosättningen i området agerar och upplever behovet av förändring. Projektets målsättning är att ta fram en kommunikationsmodell där befolkningen och olika samhällsaktörer i avrinningsområdena får utrymme att diskutera nya typer av lösningar för de här utmaningarna.

Key findings

Modell för kommunikation mellan miljöförvaltning och lokala aktörer, forskningsrapport, vetenskapliga artiklar
AcronymKLIVA
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1931/05/22

Collaborative partners