”Vaikuttavuutta sotepalveluihin uudistuvalla johtamisella

Project Details

Description

Hankkeessa toteutetaan opintokokonaisuus (37 op) hoitotyön johtajille ja sellaisiksi aikoville. Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien asiantuntijuutta strategisessa ja lähijohtamisessa ja tuetaan heidän kykyään uudistaa johtamista digitalisoituvassa palvelujärjestelmässä. Koulutus lisää johtajien valmiuksia Sote-alan vetovoimaisuuden ja osaamisen varmistamiseen ja valmentaa heitä väestön terveyden sekä asiakas- ja potilastyön vaikuttavuuden edistämiseen monialaisessa yhteistyössä.
StatusFinished
Effective start/end date19/12/1819/12/21

Collaborative partners

  • Åbo Akademi University (lead)
  • University of Eastern Finland
  • Tammerfors universitet
  • University of Oulu
  • University of Turku