Välmående personal ger välmående barn

Project Details

Description

Välmående personal ger välmående barn är en processfortbildning som stöder personalen inom småbarnspedagogik och förskola att forma en hållbar verksamhetskultur och hitta drivkraften för att skapa en fungerande arbetsmiljö. Syftet med fortbildningen är att ge kunskap och modeller för hur man formar en verksamhetskultur där både barns och vuxnas aktörskap stärks för att stärka välmåendet. I fortbildningen ingår såväl webbaserade inslag som tillfällen vid enheterna.​

Key findings

Efter avslutad fortbildning är målsättningen att de deltagande teamen upplever ett ökat välbefinnande och stärkt aktörskap i sitt arbete. Genom fortbildningen har de även fått modeller som kan hjälpa dem i ett fortsatt utvecklingsarbete av verksamhetskulturen​
StatusActive
Effective start/end date01/04/2428/02/25

Funding

  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
  • Svenska kulturfonden

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 4 - Quality Education