Vägen över havet – Kulturell växelverkan mellan universitetsstäderna Åbo och Uppsala 1640–1828

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/21

Collaborative partners