Utökade professionsfärdigheter - Handledning inom lärarutbildning

Project Details

Description

Projektets fokusområden:

1. Handledning under lärarstuderandes praktikperioder (Renata Svedlin)

2. Handledning av studerandes vetenskapliga arbeten under lärarpraktik (Gunilla Eklund)

3. Handledning inom kurser i lärarutbildningen (Eva Ahlskog-Björkman och Gunilla Karlberg-Granlund)

Projektet finansierades av Högskolestiftelsen i Österbotten.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/19