Uppföljande undersökning av tidigarelagd finskundervisning

Project Details

Description

I detta projekt ligger fokus på undervisningen av finska som A1-språk i den grundläggande utbildningens första årskurser i svenskspråkiga skolor i Finland. Undersökningen har att göra med förändringen i timfördelningsförordningen som gjordes 2018, enligt vilken undervisningen i A1-språket inleds tidigarelagt redan i årskurs 1. Syftet är att kartlägga språkkunskaperna i finska samt uppfattningar om finska språket och inlärningen av finska hos sådana elever som har inlett sina språkstudier i finska i årskurs 1 under läsåret 2019–2020. Dessutom samlas material också av lärare och av elevernas vårdnadshavare. Målet är att undersökningen ska öka förståelsen för finskundervisningens utgångsläge samt för hur starttidpunkten för språkundervisningen inverkar på utvecklingen av språkkunskaperna och motivationen för språkinlärning.
StatusFinished
Effective start/end date15/11/1931/05/21