Unga i Botnia – samlad kunskap kring barns och ungas hälsa och livsvillkor i Kvarkenregionen

Project Details

Description

Unga i Botnia – samlad kunskap kring barns och ungas hälsa och livsvillkor i Kvarkenregionen, är ett flervetenskapligt samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Umeå universitet.

Inom ramen för projektet strävar universitet och högskolor i Kvarkenregionen efter att ena sin kompetens och nyttja varandras erfarenheter för att skapa kunskap som grund för beslutsfattande om barns och ungas hälsa och livsvillkor. Ett utvidgat samarbete möjliggör ett gränsöverskridande utbyte där aktörer/professionella får chansen att ta lärdom av de praktiker och den specialistkompetens som finns i den egna närregionen och framförallt i det andra landet.

Projektets syftar till:

- att sammanföra och utveckla den befintliga tvärvetenskapliga kompetensen i Kvarkenregionen, genom att öka samarbetet mellan universitet, högskolor, kommuner och tredje sektorn

- att kartlägga och sammanställa befintlig kunskap

- att i samarbete med unga och professionella identifiera nuvarande och framtida utvecklingsbehov relaterade till ungdomars hälsa och livsvillkor
Short titleUnga i Botnia
StatusFinished
Effective start/end date11/08/1231/12/14

Collaborative partners