Ung i Norden

Project Details

Description

Projektet syftar till att skapa transnationellt jämförbar data gällande unga i Norden. Gemensamma frågebatterier möjliggör jämförbar data mellan de nordiska länderna. Detta erbjuder bättre kunskapsgrund för myndigheter och beslutsfattare vilket i sin tur leder till ökad likabehandling av Nordens unga.

Utökat samarbete inom ungdomsforskning i Norden och utveckling av datainsamlingsmetoder ger Nordens unga bättre möjligheter att göra sina röster hörda, såval nationellt som samnordiskt.

StatusActive
Effective start/end date01/01/16 → …