Ung i Botnia

  • Nyman-Kurkiala, Pia (Principal Investigator)
  • Nyström, Lisbet (Principal Investigator)
  • Malmberg, Lars-Erik (Principal Investigator)

Project Details

Description

Syftet var att kartlägga ungdomars livsvillkor i Österbotten och Västerbotten.

Inom projektet utfördes bl.a. två olika studier: Ungdomars handlingskontroll, framtidsorientering, hälsouppfattningar och regionala identitet samt Invandrade och infödda ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Metodologiska utgångspunkter: Kvantitativ och kvalitativ design.

Projektet bekostades via Interregprojektet UniZon under åren 2001–2004.

Projektet utfördes i samarbete med det europeiska projektet ”Discrimination in Swedish labourmarket institutions – how does it work? A qualitative study of young migrant and ethnic Swedes accessing the labour market”. Finansierad av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).

Key findings

Konferensarrangemang:

Barn och unga i rurala områden – nordiskt och europeiskt perspektiv. Samarbetsprojekt mellan UniZon-ungdomsforskning, Nordiska ministerrådet, Nordiska ungdomskommittén, Ledningsgruppen för barn- och ungdomskultur samt Levón-institutet, Vasa, Finland, 4–6.10.2001.
Publikationer:
Schmauch, U. 2006. Den osynliga vardagsrasismens realitet. Doktorsavhandling vid Sociologiska institutionen. Umeå universitet, Umeå.
Granit, H. 2004. Man kanske inte får drömjobbet direkt... Finländska och invandrade ungdomars upplevelse av övergången mellan studier och arbetsliv. Avhandling i socialpolitik. Åbo Akademi. Institutionen för samhällsvetenskaper, Vasa.

Pellfolk, T. Ungdomars hälsa. Magisteravhandling i vårdvetenskap.
Pellfolk, T. Ungdomars hälsa. Avhandling pro gradu i vårdvetenskap.
Pellfolk, T. Ungdomars hälsa. Avhandling pro gradu i vårdvetenskap.Pellfolk, T. Ungdomars hälsa. Avhandling pro gradu i vårdvetenskap.Granit, H. & Nyman-Kurkiala, P. 2006. Invandrarungdomars och infödda ungdomars erfarenheter av övergången mellan studier och arbetsliv. I: Häggblom, L., Palmberg, I. & Ström, K., red. Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning. 8:e nordiska lärarutbildningskongressen. Rapport Nr 19. Åbo Akademi, 71–76.
Nyman-Kurkiala, P., Lindholm, L. & Häggman, E. 2002. Nordisk temakonferens - Barn och unga i rurala områden. Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn.

Paperpresentationer:

Ehrman, J. & Lithén, T. 2001. Parents´ and adolescents´ future-orientation in a rural community. Barn och unga i rurala områden – nordiskt och europeiskt perspektiv, Vasa, Finland, 4–6.10.
Nyman-Kurkiala, P. 2001. Chain emigration and chain remigration as diffusion processess. The 5th Conference of the European Sociological Association, `Visions and Divisions`, Helsingfors, Finland, 28.8–1.9.
Nyman-Kurkiala, P., Lindholm, L., Malmberg, L-E., Räthzel, N., Schmauch, U., Ehrman, J. & Westberg, A. 2003. Youth in the Kvarken Region. The 8th Nordic Youth Research Symposium, Roskilde, Danmark, 11–14.6.
Räthzel, N. 2001. Creating safe and dangerous spaces. Young migrants and natives in two metropolitan areas. Barn och unga i rurala områden – nordiskt och europeiskt perspektiv, Vasa, Finland, 4–6.10.
Schmauch, U. 2001. Forskning om ungdom i gles- och landsbygd i Norden. Barn och unga i rurala områden – nordiskt och europeiskt perspektiv, Vasa, Finland, 4–6.10.
Short titleUng i Botnia
StatusFinished
Effective start/end date01/01/0131/12/04

Collaborative partners