Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on 1) korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita, 2) tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen 3) pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös digitalisaatiota, 4) opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen, 5) korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja _x005F_x0013_pedagogiikassa, 6) ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen. Työelämäyhteistyön ja työelämäpedagogiikan vahvistaminen tulee parantamaan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja nopeuttamaan heidän siirtymistään työelämään. Samalla koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatu paranee. Hankkeeseen osallistuu 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua. Hanke jakautuu seuraaviin työpaketteihin: 1) Tutkimuspohjaiset mallit käytännön työelämäpedagogiikan tukena, 2) Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen, 3. Tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikassa, 4) Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa, ja 5) TKI-toiminta osana koulutusta.
Short titleTYÖPEDA
AcronymTYÖPEDA
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1831/12/20

Collaborative partners

 • Arcada University of Applied Sciences
 • Haaga-Helia
 • Häme University of Applied Sciences
 • JAMK University of Applied Sciences
 • Lahti University of Applied Sciences
 • Oulu University of Applied Sciences
 • Aalto University
 • University of Helsinki
 • Tammerfors tekniska universitet
 • University of Oulu
 • Lappeenranta University of Technology
 • University of Turku
 • University of Eastern Finland
 • University of Jyväskylä (lead)