Tonåringen i familjen

Project Details

Description

Samarbetsprojekt med Folkhälsan. Enligt Folkhälsans önskemål har studerande i utvecklingspsykologi våren 2005 i samband med en kurs i intervjumetodik och kvalitativ analys intervjuat skolelever i grundskolans 5, 6, 7, 8 och 9 klasser. Temat för intervjuerna är ungdomarnas upplevelse av sin roll i familjen och av relationen till sina föräldrar.

Key findings

Publikationer:Leppänen, S. 2005. Nöjd med familjen - umgås helst med vänner. Ungdomsbilaga till Tidningen Folkhälsan, 4, 25–27.Nykvist, A. 2005. De finns alltid där. Det här tycker unga om sina föräldrar. Ungdomsbilaga till Tidningen Folkhälsan, 4, 22–24.Karvonen-Lemmetty, J. 2006. ”Jag har inte riktigt kommit över det ännu”. En studie om ungdomars upplevelser av hälsa och lidande efter föräldrarnas skilsmässa. Avhandling pro gradu i vårdvetenskap. Åbo Akademi. Enheten för vårdvetenskap, Vasa. Karvonen-Lemmetty, J. & Lindholm, L. 2006. ”Jag har inte riktigt kommit över det ännu” - En studie om ungdomars upplevelser av hälsa och lidande efter föräldrarnas skilsmässa. I: Salanterä, S., Hupli, M. & Axelin, A., toim. Konferenssiartikkelit. IX kansallinen hoitotieteellinen konferenssi ”Viisas vaikuttaja”, 22–23.9. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos, Turku, 59–64.Paperpresentation på vetenskaplig konferens:Karvonen-Lemmetty, J. & Lindholm, L. 2006. ”Jag mår både bättre och sämre nu” - en studie om ungdomars upplevelser av hälsa och lidande efter föräldrarnas skilsmässa. Hoitotieteen IX kansallinen konferenssi ”Viisas vaikuttaja”, Åbo, Finland, 22–23.9.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/0531/12/06

Collaborative partners