The Artful Making of Management and Organization Studies

 • Huopalainen, Astrid (Principal Investigator)
 • Hallin, Anette (Co-Principal Investigator)
 • Kristensson Uggla, Bengt (Co-Investigator)
 • Franck, Henrika (Co-Investigator)

  Project Details

  Description

  Svenska Teatern, Helsingfors, den 6-9 juni 2022. Temat är kunskap och empati.
  • Projektet syftar till att stimulera och stödja utvecklingen av en mångfacetterad
  forskningspraktik hos finländska och svenska doktorander i företagsekonomi genom att facilitera
  möten med företrädare för scenkonsten, genom diskussioner och olika former av övningar, även
  skriftliga sådana.
  • Parallellt med detta får teatervärlden en mer mångfacetterad insyn i begreppet ’empati’.
  • Projektet förväntas resultera i (1) ömsesidigt kunskapsutbyte mellan företrädare för akademin
  och scenkonsten, såväl som mellan såväl finländska och svenska doktorander, (2) utvecklingen av
  mer reflexiva forskningspraktiker hos doktoranderna.
  AcronymAMMO
  StatusFinished
  Effective start/end date15/03/2231/12/22

  Funding

  • Svenska kulturfonden
  • Marcus Wallenberg Foundation