Svenskspråkig utbildning på språköar i Finland – pedagogiska särdrag, didaktiska lösningar och framtidsutsikter

Project Details

Description

Syftet med projektet är att utforska särdragen i pedagogik på språköar från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och dess stöd i bildningsväsendet samt beredskapen för utökad verksamhet på språköarna.
Short titleSPRAKOPED
StatusActive
Effective start/end date01/08/2131/07/24

Funding

  • Svenska kulturfonden