Svenska språket som personlig upplevelse, politik och pedagogik: Svensklärarstuderandes konstruktion av identiteter vid tre finländska universitet

  • Rosvall, Camilla (Co-Investigator)
  • Ruohotie-Lyhty, Maria (Principal Investigator)
  • Kautonen, Maria (Co-Investigator)

Project Details

Description

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet är att förstå hur svensklärarstuderande (svenska som det andra inhemska språket) inom tre olika utbildningsprogram utvecklar en flerspråkig läraridentitet. I projektet står studerandenas flerspråkiga identitet i fokus. En studerandes flerspråkiga identitet hör ihop med de pedagogiska och samhälleliga uppfattningar som råder om språket inom den process som det innebär att växa och utvecklas som lärare.
AcronymPoPUpp
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2231/07/23

Collaborative partners