Stjärnklart

Project Details

Description

Fortbildningsprojektet Stjärnklart fokuserar på barns känslomässiga och sociala utveckling och riktar sig till personal inom småbarnspedagogik.

Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) utvecklar tillsammans en webbutbildning som vill ge arbetsgemenskaper inom småbarnspedagogik fördjupade kunskaper och färdigheter att stöda barns känslomässiga och sociala utveckling. Fortbildningsprogrammet har kollegialt lärande som övergripande metod och ett av målen med projektet är att utvärdera kollegialt lärande som fortbildningsmodell inom småbarnspedagogik. Ytterligare ett mål med projektet berör verksamhetskulturen vid de deltagande daghemmen och hur fortbildning kring barns känslomässiga och sociala utveckling påverkar verksamhetskulturen över tid.

Till fortbildningsprojektet Stjärnklart hör även ett forskningsprojekt som administreras av Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.  Forskningsprojektet undersöker stödjande insatser för barns känslomässiga och sociala utveckling.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1930/06/20