Språkglädje med svenska som andraspråk

Project Details

Description

Under åren 2021–2022 ordnar CLL i samarbete med FPV fortbildningen Språkglädje med svenska som andraspråk. Fortbildningen riktar sig till personalen inom småbarnspedagogik som rekommenderas delta som grupp på den egna arbetsplatsen. Målet med fortbildningen är att erbjuda deltagarna ökad kunskap i hur man inom småbarnspedagogiken kan stöda språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk. I fortbildningen ligger fokus på språk- och kulturmedvetenhet, flerspråkig språkutveckling och svenska som andraspråk. Fortbildningen dokumenteras och följs upp genom en forskningssatsning som bedrivs av en forskargrupp med anknytning till fortbildningen och tematiken svenska som andraspråk.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2131/12/22