Skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige

Project Details

Description

Forskningsprojektets syfte är att undersöka och utveckla skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige med fokus på skrivdiskurser i ett
multimodalt perspektiv. Projektet har tre delsyften: (a) att utforska om och hur en Reflekterande modell för skrivdidaktik (ROS; Sturk, 2022) kan stödja lärarstuderandes utveckling av skrivdidaktisk kompetens; (b) att kartlägga skrivundervisning i årskurs 1–6; och (c) att vidareutveckla Ivaničs (2004, 2017) ramverk om skrivdiskurser med fokus på multimodalitet. Projektet genomförs vid Åbo Akademi och Umeå universitet och bygger vidare på en studie där ROS-modellen användes för att observera undervisning av alfabetiskt skrivande i Sverige (Sturk, 2022).
AcronymSKRIVDID
StatusActive
Effective start/end date01/08/2331/12/24

Collaborative partners