Rättskultur i det medeltida svenska riket 1300-1450

  • Cederbom, Charlotte (Principal Investigator)

Project Details

Description

Det här forskningsprojektet kartlägger medeltida svensk rättskultur genom rättspraxis. Syftet är att klargöra hur de värderingar och attityder som förekommer i lagtexterna tog sig uttryck i praktiken, men också att beskriva hur lag i praktiken administrerades, vilket tidigare inte har gjorts. Perioden 1300-1450 var formativ inte bara för juridiken, med kodifiering av lagarna, utan också för Finland som införlivades med det svenska riket. Projektet kastar således nytt ljus över Finlands äldsta historia.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1731/12/21