Projekt Skrivstöttning

Project Details

Description

Projekt Skrivstöttning i fyra språkmiljöer har som målsättning att utveckla skrivpedagogiken i språkligt varierande miljöer, särskilt med avseende på stöttande skrivstrategier för elever i åk 7-9 med svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/07/23

Collaborative partners