Project Details

Description

Utsläppen av växthusgaser, främst CO2, resulterar i klimatförändring och global uppvärmning, och blir en av de mest väsentliga globala ekonomiska, sociala och miljömässiga utmanande frågorna. Under de senaste decennierna har massor av ansträngningar gjorts för att minska CO2-utsläppen från fossila kraftverk eller andra källor. CO2 upptag och lagring (CCS) eller CO2 upptag och and användning (CCU) anses vara effektiva och grundläggande strategier för att kontrollera och bromsa CO2-koncentrationen i atmosfären.
Joniska vätskor är unika laddade material med låga ångtryck och egenskaper som är otroligt inställbara för att passa olika användningsområden. De har visat mycket lovande när det gäller CO2-avskiljning och aktivering. Ändå, när man strävar efter förbättrad förståelse av upplösningsprocesserna, de inneboende egenskaperna hos upplösningsmediet, ljudsyntesprotokoll, kemisk stabilitet eller tröghet och tolerans mot fukt såväl som potentiell toxicitet hos olika arter av flora och fauna.

Layman's description

Utsläppen av växthusgaser, främst CO2, resulterar i klimatförändring och global uppvärmning, och blir en av de mest väsentliga globala ekonomiska, sociala och miljömässiga utmanande frågorna. Under de senaste decennierna har massor av ansträngningar gjorts för att minska CO2-utsläppen från fossila kraftverk eller andra källor. CO2 upptag och lagring (CCS) eller CO2 upptag och and användning (CCU) anses vara effektiva och grundläggande strategier för att kontrollera och bromsa CO2-koncentrationen i atmosfären.
Joniska vätskor är unika laddade material med låga ångtryck och egenskaper som är otroligt inställbara för att passa olika användningsområden. De har visat mycket lovande när det gäller CO2-avskiljning och aktivering. Ändå, när man strävar efter förbättrad förståelse av upplösningsprocesserna, de inneboende egenskaperna hos upplösningsmediet, ljudsyntesprotokoll, kemisk stabilitet eller tröghet och tolerans mot fukt såväl som potentiell toxicitet hos olika arter av flora och fauna.

Key findings

Utsläppen av växthusgaser, främst CO2, resulterar i klimatförändring och global uppvärmning, och blir en av de mest väsentliga globala ekonomiska, sociala och miljömässiga utmanande frågorna. Under de senaste decennierna har massor av ansträngningar gjorts för att minska CO2-utsläppen från fossila kraftverk eller andra källor. CO2 upptag och lagring (CCS) eller CO2 upptag och and användning (CCU) anses vara effektiva och grundläggande strategier för att kontrollera och bromsa CO2-koncentrationen i atmosfären.
Joniska vätskor är unika laddade material med låga ångtryck och egenskaper som är otroligt inställbara för att passa olika användningsområden. De har visat mycket lovande när det gäller CO2-avskiljning och aktivering. Ändå, när man strävar efter förbättrad förståelse av upplösningsprocesserna, de inneboende egenskaperna hos upplösningsmediet, ljudsyntesprotokoll, kemisk stabilitet eller tröghet och tolerans mot fukt såväl som potentiell toxicitet hos olika arter av flora och fauna.
Short titlePorösa jonvätskor
AcronymPORJON
StatusActive
Effective start/end date01/09/2331/08/27