PopMag – popularisering av magisteravhandlingar som stöd för lärarstuderandes digitala kompetens

Project Details

Description

Vi ansöker om bidrag för att på ett populärvetenskapligt sätt sprida lärarstuderandes magisteravhandlingartill utbildningssektorn samt stöda utvecklingen av lärarstuderandes digitala kompetens.
Short titlePopMag
StatusActive
Effective start/end date01/01/2331/12/24

Funding

  • Svenska kulturfonden: €75,000.00