Playful Learning Experience – Enhancing adult education and learning environments with digital media

Project Details

Description

Projektet utvecklar en fortbildningskurs för lärare som beaktar praktiska lösningar, pedagogiska tillämpningar och erbjuder konkreta verktyg åt lärarna att införa digitala inslag i den egna undervisningen. Syftet med fortbildningskursen är att lära ut användningen av digitala media på ett lekfullt sätt, att erbjuda positiva erfarenheter av användning av digitala media och sänka tröskeln för lärarna att utnyttja digitala media i den egna undervisningen.

Målsättningen för projektet är att öka användningen av digitala media i vuxenutbildningen och att utveckla lärarnas digitala kompetenser genom att erbjuda nya fortbildningskurser på nätet. Projektet tar fram nya materialpaket kring användning av digitala metoder i undervisningen. Målsättningen är att förse lärarna med nya verktyg och konkret hjälp och förbättra inlärningen genom att integrera digitala media i undervisningen. Det material som utvecklas ska kunna tillämpas oberoende av ICT-teknik, -miljöer eller -utrustning. Principen för projektet är BYOD (Bring your own device). De pedagogiska aspekterna på användning av digitala media i undervisning beaktas. Det långsiktiga målet är att minska på det digitala gapet mellan lärare och studerande och förbättra kvaliteten och tillgången till vuxenutbildning. Slutresultatet är en ny internationell lärarfortbildningskurs på engelska i form av en MOOC. För ändamålet används Århus universitets open online course platform.
Short titlePLAY&LEARN DIGIMEDIA
AcronymPLAY&LEARN DIGIMEDIA
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1628/02/19

Collaborative partners

  • Åbo Akademi University (lead)
  • European University Cyprus
  • Aarhus University/Centre for teaching development and digital media (DK)
  • University of Tartu/Lifelong Learning Centre (EE)
  • University of Coimbra