PATU – Bra, bättre, produktiv!

Project Details

Description

PATU – Bra, bättre, produktiv! Genom arbetsvälmående och utvecklande av arbetsgemenskapen mot en bättre produktivitet.

Projektet utvecklar och testar nya metoder, med vilka 55+ anställdas arbetsvälmående kan förbättras och arbetskarriärer kan förlängas. Därutöver är målsättningen att utveckla metoder som stöder generationsskifte och ägarbyte i företag.

Många äldre (55+) arbetstagare kan uppleva arbetslivets ständiga förändringar som utmanande och belastande. Det egna kunnandet borde ständigt uppdateras och arbetsbelastningen varierar. Av arbetstagaren förväntas en ökad förmåga till flexibilitet och anpassning. Ifall vardagen inte är i balans, tär förändringarna på det egna orkandet.

Bra, bättre, produktivt!-expertnätverket erbjuder sina sakkunnigtjänster åt företag. Tjänsterna skräddarsys och dimensioneras enligt det medverkande företagets behov.

Vi erbjuder företag:

Handledning och stöd för generationsskifte och ägarbyte
Ålderledarskap och ledarskapsfärdigheter
Nya verktyg för att öka engagemanget bland medarbetarna
Nya metoder att föra utvecklingssamtal
Lösningar för mer flexibla arbetssätt och -metoder
Mätning av arbetstagarnas belastning och återhämtningsförmåga
Konkreta exempel och lösningar från andra företag

Servicen förverkligas med EU-finansiering och erbjuds åren 2018–2020 åt ett begränsat antal organisationer och företag i Åboregionen.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1831/03/21

Collaborative partners

  • Veritas Ab
  • Brahea/University of Turku
  • Turku University of Applied Sciences (lead)