Oodi - Samverkan mellan Navigatorer och utbildning

Project Details

Description

I projektet Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning – stärks och utvidgas samarbetet mellan utbildningsaktörer och Navigatorer. Pro- jektet utvecklar nya gemensamma verksamhetsmodeller för att nå särskilt välkomna grupper samt stöda unga vuxnas övergångar, deltagande och engagemang i utbildning.

EU-finansieringen möjliggör ett nytt slags utvecklingssamarbete mellan Navigatorer, läroanstalter och högskolor, för att hitta lösningar till utmaningar kring unga vuxnas deltagande i utbildning. Som resultat förväntas verksamhetsmodeller som kommer till nytta i det nationella utvecklingsarbetet inom kontinuerligt lärande.

Projektet samarbetar nära med JOPPI – ESF+ samordningsprojektet för kontinuerligt lärande i Finland och med UF-centrets sektorsövergripande samservice-team.

Key findings

Som ett resultat av projektet skapas verksamhetsmodeller, -sätt och -metoder för samarbete mellan Navigatorer och utbildningsaktörer vilka därefter kan tillämpas i de egna nätverken.
Resultaten kommer även att kunna utnyttjas i det nationella utvecklings- och beredningsarbetet som görs i anslutning till kontinuerligt lärande.
Short titleOodi - Samverkan mellan Navigatorer och utbildning
AcronymOodi
StatusActive
Effective start/end date01/03/2430/11/26

Collaborative partners

  • Åbo Akademi University (lead)
  • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu (Project partner)
  • JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu (Project partner)

Funding

  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 4 - Quality Education
  • SDG 5 - Gender Equality